Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, phát hành xổ số kiến thiết

20 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền thương nghiệp:

1. Hàng hóa, dịch vụ dịch vụ mục đích, quốc phòng, an toàn

2. Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập cảng, tạm bợ nhập, tái xuất, di chuyển quá cảnh nguyên liệu nổ kĩ nghệ

3. Sản xuất tiến thưởng miếng

4. Xuất, nhập cảng tiến thưởng nguyên liệu để sinh sản tiến thưởng miếng

5. Phát hành xổ số kiến thiết

6. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập cảng để kinh doanh bán hàng miễn thuế)

7. Quản lý, nhập cảng, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ nhà nước

8. In, đúc tiền

9. Phát hành tem bưu chính vietnam

10. Sản xuất, xuất khẩu, nhập cảng, mua, bán, di chuyển, tàng trữ pháo bông và các dịch vụ thúc đẩy tới pháo bông

11.Truyền vận chuyển, điều độ chuỗi hệ thống điện nhà nước; xây đắp và vận hành thủy điện đa mục đích và điện hạt nhân có ý nghĩa khác lạ quan yếu về kinh tế – xã hội

12. Dịch vụ công ích đảm bảo an toàn hàng hải (vận hành chuỗi hệ thống đèn hồ, vận hành chuỗi hệ thống luồng hàng hải công cộng)

13. Dịch vụ công ích thông báo duyên hải (quản lý, vận hành vỡ hoang chuỗi hệ thống đài thông báo duyên hải)

14. Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn)

15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt nhà nước, đường sắt thị thành do Nhà nước đầu tư (quản lý, vỡ hoang chuỗi hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt)

16. Quản lý, vỡ hoang chuỗi hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè hồ trong trường hợp giao kế hoạch

17. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ phong cảnh được Nhà nước giao cho doanh nghiệp kinh tế thuê để bảo vệ và tạo ra rừng, phối hợp kinh doanh phong cảnh, nghỉ dưỡng, ngao du sinh thái – không gian)

18. Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và tạo ra) xuất bản phẩm

19. Quản lý, duy trì, vỡ hoang mạng bưu chính công cộng

20. Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động tạo ra báo chí.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *