Ngân sách chi gần 9.000 tỷ đồng trả lãi vay mỗi tháng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, sau 7 bốn tuần, tổng thu ngân sách đạt hơn 666.680 tỷ đồng, bằng 55% dự toán. Trong khi đó, tổng chi ngân sách luỹ kế sau 7 bốn tuần ước khoảng hơn 695.000 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 532.000 tỷ đồng, các khoản thu từ hoạt động sinh sản kinh doanh đạt thấp, trong đó thu từ bán cũ kĩ phần chiếm hữu của Nhà nước tại đơn vị chỉ đạt 16,7% dự toán năm, thu cũ kĩ tức và lợi nhuận của các tập đoàn và tổng tổ chức (nhà nước chiếm hữu 100% vốn điều lệ) đạt 40,7% dự toán năm.

Theo kiểm tra của Bộ Tài chính, tiến độ thu ngân sách của các địa phương căn bản đạt khá so dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 56% dự toán năm trở lên, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 12 địa phương đạt trên 62% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 20 tỉnh/thành thu chưa bảo đảm tiến độ dự toán năm (dưới 56%).

Về chi ngân sách, các khoản chi cho đầu tư phát hành sau 7 bốn tuần qua chưa tới 120.000 tỷ đồng nhưng chi trả nợ lãi là 62.290 tỷ đồng. Như vậy, ước tính mỗi bốn tuần ngân sách phải dành gần 9.000 tỷ đồng để chi trả nợ lãi vay. Còn lại, chi cho thường xuyên vẫn lớn nhất với con số là 511.290 tỷ đồng trong 7 bốn tuần.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *